TYTO STRÁNKY JSOU V PROCESU PŘESUNU NA NOVOU VERZI. NAVŠTIVTE PROSÍM KLIKNUTÍM NA ODKAZ

WWW.SLUNECNABRANA.CZ

 

Všichni přicházíme do této reality zažít to, co jsme nepoznali ve sférách, ze kterých se rodíme do tohoto světa - a sice formu nějakého nedostatku - lásky, bezpečí, zdraví, potravy, péče, moci a kontroly nad svým životem.Všichni jsme přijali výzvu najít cestu z místa nedostatku zpět do místa vlastní síly, naprostého zdravía hojnosti. Cestu do tohoto místa v tomto světě hledáme na základě zkušenosti a kontrastu - tedy vzájemných protikladů. Např. zažíváme válku abychom pochopili, že chceme žít v míru, zažíváme nedostatek lásky abchom toužili po opaku a přišli na to, jak přivést a kultivovat lásku v našem životě. Je to zkušenost, na základě které činíme rozhodnutí a která u nás vzbuzuje touhy hledat protipól v oblastech prožívaného nedostatku.

Naše tělo a duše stále směřují a automaticky vyhledávají soulad se silou, která zabezpečuje jejich hlavní životní funkce. Tomuto souladu brání naše mentální přesvědčení a emoční "zápisy" - obojí uložené v našem energetickém (mentálním a emočním) těle. Tyto "zápisy" v našem energetickém těle vznikly na základě zkušeností, prožitků a vlivu našeho okolí, které jsme zažily převážně v období od prenatálního až do věku cca 8 let. Tyto energetické zápisy (na základě zákonu přitažlivoti, který je dominantním zákonem našeho vesmíru) utváří náš další život tím, že nám do něho přináší situace odpovídající vibracím těchto zápisů. Toto nazýváme zrcadlením - někdo nebo něco nám zrcadlí naše "vibrační nastavení". Pokud informace uložené v těchto "zápisech" nepodporují naše vnitřní touhy, radost a konstruktivitu v našem životě, projeví se fyzickým onemocněním.

Dosáhneme-li v našem životě bodu kdy začneme chápat, že osobní a spirituální rozvoj úzce souvisí s naším fyzickým a psychickým zdravím , často činíme vědomé rozhodnutí  "cíleně na sobě pracovat". Mnoho lidí učiní první krok a tím je cvičení jógy či meditace. Časem ale zjistí, že nemají kontrolu nad změnami, které se v nich odehrávají a za účelem urychlení růstu cítí, že je třeba jisté záležitost zvědomit a aktivně zpracovat. Tím v žádném případě nezamítám zmíněné praktiky (naopak je doporučuji), ale co se týče urychlení osobního a spirituálního rozvoje, rozhodně samy o sobě nestačí a je nezbytné zvědomovat naše vibrační zápisy a jejich příčiny a aktivně je měnit, nebo-li takzvaně přepisovat. Potom se adekvátně k těmto změnám bude měnit i náš vnější svět.

Spirituální růst je komplexní záležitostí, kde musíme pochopit a naučit se pracovat se sebou samými v několika oblastech, které jsou vzájemně úzce spojeny. Jedná se o následující:

* Vědomá práce s myšlenkami a přesvědčeními
* Zpracování dětských emočních traumat
* Sebeláska, sebehodnota, sebeúcta
* Zákon přitažlivosti – dominantní zákon našeho Vesmíru

Pokud nepracujeme ve všech těchto oblastech, bude jedna sabotovat výsledky druhé. Například soustředíme-li se pouze na práci na dětských traumatech a nehodláme změnit jistá přesvědčení která nám v životě neslouží a udržují nás ve stavu bezmoci a nízkého sebevědomí, budou se nám v životě tyto nechtěné situace opakovat, dokud nezměníme tuto omezující vibraci svého přesvědčení ve svém mentálním těle.

Tyto stránky - mimo jiné - vznikly za účelem podpory a předávání informací týkajících se výše zmíněného. Naše fyzické zdraví je odrazem naší mysli a našich emocí - tedy našich mentálních a emočních vibračních zápisů v našem energetickém těle. Zaměníme-li tyto informace a dostaneme je do souladu se svými vnitřními touhami a radostí, automaticky se vyléčíme z fyzických i psychických neduhů.

Radost je směrovka na naší cestě!

 

Autor článku: Martina Christová - intuitivní psychologie a léčba
www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.