ČLÁNKY

 

Cesta ven

Vy, kteří sledujete mé příspěvky víte, že jsem dlouhou dobu nenapsala žádný článek. Důvodem je fakt, že to nejdůležitější bylo mnohokrát řečeno, vysvětleno a předáno. Psát o tom samém stále dokola a vidět, že podstata se ve velkém měřítku míjí účinkem je únavné. Nicméně, pokud je třeba to surově napsat znovu a podtrhnout tato slova dlouholetou prací na sobě s výsledky, které se manifestují v každodenní realitě a život již nežije mě, ale já jej, říkám:

Nikdy nebudete volní, svobodní, šťastní a nezažijete opravdovou lásku, dokud skrze své temné stránky, potlačené bolesti, uzdravený vztah ke svým rodičům, zpracování svých strachů, soudů a traumat nepotkáte a nepoznáte sami sebe. Vaše životní volby budou řídit právě tyto zmíněné strachy, bolesti a ego. Když mluvím o volnosti a svobodě, mám na mysli tu vnitřní, tu, kterou vám nikdo a žádná situace nemůže vzít. Budete silní. Vaše volby a životní směr bude určovat zářivý soulad vaší duše a pozemské podstaty.

Více...

 

Co jsou dětská traumata a jak ovlivňují náš každodenní život

Co znamená termín dětské trauma, jak vzniká, jakým mechanismem ovlivňuje naši každodenní realitu, zdraví, vztahy, osobní a spirituální růst.

Každá duše, která vstupuje do fyzického těla sestupuje z vyšších realit – tedy ze sfér vyšší vibrační frekvence, kde nezná pocit nedostatku, bolesti, ztráty, zármutku, nenávisti, apod. Tato duše si je již v prenatálním období jasně vědoma toho, že v duálním světě přežije pouze na lásce a péči svých rodičů a okolí. Ví, že je a bude fyzicky bezmocná/ý na to, aby samo sebe nakrmilo, obléklo, zahřálo, atd. Každý nedostatek těchto základních potřeb vnímá prostřednitcvím pocitů jako život ohrožující situaci. Dítě nemá cca do 7-8 let plně vyvinutou logiku a nedokáže si tedy jisté situace vysvětlit. Tím se stává, že situace které dospělý vnímá jako naprosto nevinné, prožívá dítě jako traumatické.

Více...

 

Slunce jako psycholog a lékař - aneb Jak se dívat do Slunce

Říká se,že jsou oči oknem do duše. Proč tato okna neotevřít a neposkytnout duši esenci domova prostřednictvím slunečního záření? Slunce je vibračně nejblíže Zdroji a jeho záření je doslova balzámem pro duši, tělo i mysl.

Dívání do Slunce je  prastará metoda která je silným nástrojem pro duchovní a fyzickou transformaci.Praktikovali ji Mayové, Egypťané, Inkové, Aztékové, ale ve svých počátcích i kněží katolické církve. O této metodě nemáme moc informací, jelikož se stala postupem času velmi nežádoucí a zakázanou. Projevuje se úžasnými výsledky  na úrovni těla, mysli i duše, kterých se většinou snažíme dosáhnout celou řadou zdlouhavých cvičení, meditací a jiných duchovních praktik. Jedná se o metodu velice silnou, účinnou  a dostupnou všem.

Více...

 

Myšlenky jako nástroj pro zdraví a vědomé tvoření života

Myšlenky jsou vedle pocitů a emocí jedním z nástrojů tvoření naší reality tady na zemi. Proto jejich vědomým používáním můžeme záměrně měnit svůj život. Podstatné ale je, aby my jsme byli pány svých myšlenek a aby myšlenky neovládaly nás a pracovaly v náš prospěch. Je třeba si uvědomit, že myšlenky a přesvědčení si musíme volit podle toho, jestli slouží pro naše dobro nebo ne. Toto je velmi silné uvědomění, protože potom nemusíme přebírat veškeré názory, které nám představuje naše okolí - škola, rodiče, partneři, média, lékaři,atd.- ale spíše se můžeme zaměřit právě na otázku, jak nám představený názor či přesvědčení bude sloužit. Pamatujte, že Stvořitel nerozděluje věci na dobré a špatné. To dělá pouze člověk. 

Více...