NABÍDKA

 

Hlavním záměrem mé práce je předat "nástroje" a objasnit souvislosti v osobním a spirituálním vývoji tak, aby měl každý moc a možnost vědomě ovlivňovat své fyzické a psychické zdraví stejně tak jako realitu vlastního života.

Skype konzultace
cena:1200Kč/1-2hod.

Písemná konzultace - Facebook, Skype
cena: 500Kč/1hod.

Konzultace prostřednictvím emailu
cena: 500Kč

Krok ke svobodě
Krok ke svobodě je kurz který pokrývá jednotlivé oblasti osobního a spirituálního rozvoje, které spolu úzce souvisí. Budete krůček po krůčku vedeni a budou vám postupně předávány cenné nástroje, se kterými se naučíte pracovat tak, abyste je mohli použít vždy, kdy bude třeba. Dozvíte se jak fungují vesmírné zákony, proč je nutné je znát a naučit se s nimi pracovat. Budete se učit, jak se stát sami sobě léčitelem a jak vědomě ovlivňovat dění ve vašem životě.

Tento kurz je rozdělen do pěti dvou-tříhodinových lekcí.

Tento kurz lze absolvovat:

1) Jako jednotlivec prostřednictvím Skypu
2) Jako malá skupinka cca 3-4 lidí prostřednictvím Skypu
3) Skupinově a místně ve vypsaných termínech, uskutečněných na základě zájmu

Témata:

*Vibrační podstata Vesmíru a Smysl života

*Myšlenky - co jsou, kde vznikají, kudy do nás vstupují, jak ovlivňují náš život, jak odhalit kořenová přesvědčení a vědomě je měnit na pozitivní

*Pocity a emoce - co jsou, kde a jak vznikají, kde se nachází, jak ovlivňují fyzické tělo, dění v našem životě a naše zdraví a jak je vědomě využívat

*Dětská traumata a práce s vnitřním dítětem - co jsou, jak vznikají, mechanismus kterým ovlivňují naše životy a jak je lze vědomě, radostně a láskyplně transformovat

*Strava - její vliv na osobní a spirituální rozvoj z vibračního hlediska

*Zákon přitažlivosti - vědomé tvoření vlastní reality a co funkci tohoto zákona narušuje

*Sebehodnota, sebeúcta, sebeláska - budou vám předány praktické metody a nástroje jak obejít sabotující mysl a vstoupit do vibrace sebelásky a tím do vlastní jedinečnosti

*Srdce jako orgán a jako další bytost v nás

*Hojnost, finance - tipy jak změnit vztah k financím a konstruktivně využít tuto silnou energii pro sebe i druhé

*Slunce - čím je Slunce pro zemi a vědomé využití jeho léčivé síly

*Vztahy - odhalení některých nejzásadnějších vzorců strachu mužského a ženského kolektivního vědomí, které ovlivňují naše vztahy

cena: 5000Kč

Skupinová setkání
Tato setkání proíhají po celé republice na základě požadavku menších skupin. Více informací prostřednictvím emailu : martina@martinachristova.eu

Energetické léčení
energetické léčení provádím za asistence Slunce a nyní i egyptských žezel. Využívám svoji schopnost vyladit se v informačním energetickém poli na frekvenci(možnost) člověka kterého léčím jako naprosto zdravého. Tuto "možnost" vědomě posiluji. Tím nabere na intenzitě a manifestuje se v této realitě.

Ženská šifra
Je vzdělávací dvoudenní seminář pro ženy pořádaný po celé ČR na základě skupinového požadavku. Týká se harmonické funkce ženského hormonálního systému a onemocnění s ním spojených. Hormonální systém není nevyzpytatelný a jeho disharmonická funkce není záležitostí nevratnou! Seminář je sestaven na základě osobní zkušenosti a cesty,která vedla k uzdravení a plně obnovené funkci hormonálního systému.

Tento seminář :

*Poukazuje na skryté příčiny hormonální nerovnováhy.

*Zaměřuje se na využití  léčivých účinků stravy a změny životního stylu za účelem obnovení optimální  funkčnosti  hormonálního systému.

*Odkrývá tajemství síly ženského měsíčního cyklu a jeho využití v běžném životě tak, aby se stal pevnou základnou našeho šťastného a tvořivého života

*Zaměřuje se na  začlenění specifických  potravin  a jejich  léčivých účinků k posílení zdraví a funkce orgánů hormonální produkce na základě požadavků organismu během jednotlivých fází menstruačního cyklu

*Vysvětluje vztah mezi myšlenkami, pocity a emocemi a hormonálním systémem a tím jejich vlivu na fyzické zdraví. Přetváří pocity, myšlenky a emoce do "mocných nástrojů" tvořící realitu našeho každodenního života - vědomé zpracování kořenových přesvědčení a práce s dětskými traumaty

*Meditace

cena semináře: 1900Kč