O MNĚ

 

Jako všichni kdo se nacházíme na této planetě i já jsem si vybrala projít zkušeností nalezení cesty z míst bolesti, nelásky, neštěstí, nesouladu, nemoci, zrady a nedostatku do světla a své pravé podstaty která je opakem všeho zmíněného. A víte jak to je....to se ve škole neučí =D. Tady je největším učitelem Život sám. Tím se snažím říci, že nemám žádný titul, certifikát, ani školení pro své poznatky. Mým oprávněním jsou zkušenosti.

Aniž bych si to zpočátku uvědomovala, svůj život jsem odmala zasvětila hledání odpovědí na otázky, na které mi nedokázal nikdo odpovědět a hledání moudrosti o které jsem v jádru celého svého bytí věděla že existuje, ale nikde (kromě přírody) jsem ji kolem sebe neviděla. Ale to co jsem viděla a vnímala, přinášelo velké otazníky na které jsem moc chtěla znát odpovědi. Hnalo mě jen vnitřní přesvědčení a odhodlání, že život je možné žít jinak.

Je to až nyní kdy se mohu otočit a zpětně vidět souvislosti a ocenit svou cestu, která mě dovedla k hlubšímu pochopení toho co je vyšším smyslem života, proč jsme v této době na této planetě, kam jako lidstvo směřujeme a proč se jisté věci dějí jednomu člověku a druhému ne. Je to až nyní, kdy mám “v ruce“ odpovědi na své otázky a nástroje, jak léčit sebe i druhé, jak vědomě tvořit realitu svého života tak, aby byl v souladu s "tou silou", která se stará o to aby tlouklo mé srdce a která zabezpečuje všechny životní funkce mého těla.

Má cesta vedla přes vyléčení se z nemocí označených jako “nevyléčitelné“, přes rozklíčování a "uzdravení" situací adekvátně odpovídajících mému vnitřnímu nastavení oběti a bezmoci, které mě poslaly v životě na samé dno až k vědomému pročištění rodových linií, kdy došlo k uvolnění z karmických vlivů obou rodů. Dívajíce se zpět často lituji toho, že se ve škole nevyučoval  předmět “Smysl života a vstup do své vlastní síly“. Chyběly mi jen informace a pochopení souvislostí. Kdybych měla tyto "nástroje" ve svých rukou již od školy, můj život by vypadal úplně jinak. Z vyšší perspektivy ale samozřejmě chápu, že bych se ošidila o tu cennou cestu, zkušenosti a poznání, což mě přivádí k tak známému závěru, že "všechno je tak jak má být a že cesta je cíl".

Nicméně, realita a život na této planetě prochází velkým evolučním posunem – MEGAPOSUNEM. Je to doba, kdy se lidstvo léčí a vzestupuje z nejnižšího stupně, ze kterého se vědomě může vůbec rozvíjet. To co fungovalo dříve, fungovat přestává. To na co jsme kolem sebe spoléhali se hroutí a je jedno jestli se jedná o počasí, zdravotní systém nebo naše vztahy. Toto vše se děje za jediným účelem a tím je – osobní růst - vnitřní posun – vstup do vlastní síly. Vlastní síla - to je (alespoň prozatím) konečná stanice každého jedince. To je místo, kam patříme. Tady dochází k znovuzrození a tady začíná svoboda.

Osobní příběhy z mé vlastní cesty naleznete zde

Autor článku: Martina Christová
www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.